Album

Potobhumi by Bithi chottopaddhay

Potobhumi by Bithi chottopaddhay

 1. Tritio bissher Golpo
 2. Songrakkhon
 3. Shoyal
 4. Shopno Bishoyok
 5. Shamonto Juger Premik
 6. Ranur Chithi
 7. Purbopollir Ratribash
 8. Pranadhikeshu
 9. Potobhumi
 10. Okal Mrittu
 11. Monostotto
 12. Modern CPM
 13. Madhuri Lotar Chithi
 14. Kamsutro Besshabidhi
 15. Kamsutra Biroho
 16. Kamsutra Bhumika
 17. Jhor
 18. Ghum Ase amar Chokhe
 19. Ekush Shotoker Kolkata
 20. Ekti nadi moshari
 21. Ek Ratri
 22. Duhazar At Shaler Sheshe
 23. Du Secend Rokto Chape
 24. Chele Chorca
 25. Bangali 2003
 26. Astro
 27. Ami Jodi
 28. Americar chor
 29. Alowkik
 30. Ai Shohor
 31. Abedon Nibedon
Tritio bissher Golpo // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 1. Tritio bissher Golpo // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 2. Songrakkhon // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 3. Shoyal // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 4. Shopno Bishoyok // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 5. Shamonto Juger Premik // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 6. Ranur Chithi // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 7. Purbopollir Ratribash // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 8. Pranadhikeshu // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 9. Potobhumi // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 10. Okal Mrittu // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 11. Monostotto // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 12. Modern CPM // Bithi chottopaddhay - Potobhumi